Publicare Regulament de punere în aplicare (UE) 2022/195

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/195 intră în vigoare de la 6 martie 2022 (anexa I se aplica de la 1 ianuarie 2023)

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 31 din 14.02.2022 a fost publicat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/195 al Comisiei din 11 februarie 2022 de modificare și rectificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/683 în ceea ce privește fișa de informații, certificatele de omologare a vehiculelor, fișa rezultatelor încercărilor și certificatele de conformitate pe suport de hârtie.

Regulamentul este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.