Publicare OUG nr. 120/2021

OUG nr. 120//2021 a intrat în vigoare la data de 10 octombrie 2021

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 960 din 7 octombrie 2021 a fost publicată OUG nr. 120/2021 privind administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi factura electronică în România, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate a vehiculului şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piaţă, punerii la dispoziţie pe piaţă, înmatriculării sau înregistrării în România, precum şi supravegherea pieţei pentru acestea.

Forma consolidată a OG nr. 78/2000 este disponibilă pe acest site, la rubrica: Reglementări / 2. Legislația națională din domeniul de activitate al RAR – texte consolidate.

Copyright © 1999-2023. Registrul Auto Român R.A.
Termeni şi condiţii | GDPR

Operator de date cu caracter personal nr. 1253