Publicare OMTI nr. 1.223/2021

OMTI nr. 1.223/2021 a intrat în vigoare la data de 21 septembrie 2021

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 905 din 21 septembrie 2021 a fost publicat Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 1.223/2021 pentru modificarea și completarea Reglementărilor privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de întreţinere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz – RNTR 9, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.131/2005.

Forma consolidată a OMTCT nr. 2.131/2005 este disponibilă pe acest site, la rubrica: Reglementări / 2. Legislația națională din domeniul de activitate al RAR – texte consolidate.