Publicare OMTI nr. 869/2021

OMTI nr. 869/2021 intră în vigoare la data de 1 iulie 2021

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 24 iunie 2021 a fost publicat OMTI nr. 869 din 11 iunie 2021 pentru modificarea Reglementărilor privind omologarea, agrearea și efectuarea inspecției tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase — RNTR 3, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.134/2005.
.
Forma consolidată a OMTCT nr. 2.134/2005 este disponibilă pe acest site, la rubrica: Reglementări / 2. Legislația națională din domeniul de activitate al RAR – texte consolidate.