Publicare OMTI nr. 337/2021

OMTI nr. 337/2021 a intrat în vigoare la data de 7 mai 2021

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 477 din 7 mai 2021 a fost publicat OMTI nr. 337 din 29 aprilie 2021 privind modificarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 458/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea pe categorii a autobuzelor şi a microbuzelor utilizate pentru transportul rutier naţional de persoane prin servicii regulate.

Forma consolidată a OMLPTL nr. 458/2002 este disponibilă pe acest site, la rubrica: Reglementări / 2. Legislația națională din domeniul de activitate al RAR – texte consolidate.