Publicare Regulament de punere în aplicare (UE) 2021/535 și Regulament de punere în aplicare (UE) 2021/646

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/535 a intrat în vigoare de la 26.04.2021 şi se aplică de la 06.07.2022
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/646 intră în vigoare de la 10.05.2021 şi se aplică de la 06.07.2022

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 117 din 06.04.2021 a fost publicat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/535 al Comisiei din 31 martie 2021 pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/2144 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește procedurile și specificațiile tehnice uniforme pentru omologarea de tip a autovehiculelor, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate unor astfel de vehicule, în ceea ce privește caracteristicile lor de construcție generale și siguranța generală a acestora.

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 133 din 20.04.2021 a fost publicat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/646 al Comisiei din 19 aprilie 2021 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2019/2144 al Parlamentului European și al Consiliului privind procedurile și specificațiile tehnice uniforme pentru omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește sistemele de urgență de menținere a benzii de circulație (ELKS) ale acestora.

Regulamentele de punere în aplicare (UE) sunt obligatorii în toate elementele lor şi se aplică direct în toate statele membre.