Publicare Lege nr. 78/2021

Legea nr. 78/2021 a intrat în vigoare la data de 16 aprilie 2021

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 din 13 aprilie 2021 a fost publicată Legea nr. 78 din 12 aprilie 2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, a Ordonanţei Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă şi de comercializare a acestora, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.

Formele consolidate ale OG nr. 78/2000 și OG nr. 80/2000 vor fi disponibile pe acest site, la rubrica: Reglementări / 2. Legislația națională din domeniul de activitate al RAR – texte consolidate.