Publicare OMTIC nr. 2.223/2020, nr. 2.224/2020 și nr. 2.222/2020

Publicare OMTIC nr. 2.223/2020
OMTIC nr. 2.223/2020 a intrat în vigoare la data de 8 ianuarie 2021

Publicare OMTIC nr. 2.224/2020
OMTIC nr. 2.224/2020 a intrat în vigoare la data de 14 ianuarie 2021

Publicare OMTIC nr. 2.222/2020
OMTIC nr. 2.222/2020 a intrat în vigoare la data de 15 ianuarie 2021

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 19 din 8 ianuarie 2021 a fost publicat OMTIC nr. 2.223/2020 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind omologarea individuală, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere – RNTR 7, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.132/2005.

Forma consolidată a OMTCT nr. 2.132/2005 este disponibilă pe acest site, la rubrica: Reglementări / 2. Legislația națională din domeniul de activitate al RAR – texte consolidate.

***
În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 14 ianuarie 2021 a fost publicat OMTIC nr. 2.224/2020 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea – RNTR 2.

OMTIC nr. 2.224/2020 abrogă și înlocuiește OMLPTL nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea – RNTR 2, cu modificările și completările ulterioare.

***
În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 15 ianuarie 2021 a fost publicat OMTIC nr. 2.222/2020 pentru modificarea și completarea Reglementărilor privind autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități de reparații, de întreținere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz – RNTR 9, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.131/2005.

Forma consolidată a OMTCT nr. 2.131/2005 va fi disponibilă pe acest site, la rubrica: Reglementări / 2. Legislația națională din domeniul de activitate al RAR – texte consolidate.