Publicare Regulament (UE) 2020/1812

Regulamentul (UE) 2020/1812 intră în vigoare la 22 decembrie 2020

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 404/02.12.2020 a fost publicat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1812 al Comisiei din 1 decembrie 2020 de stabilire a normelor privind schimbul de date online și notificarea omologărilor UE de tip în temeiul Regulamentului (UE) 2018/858 al Parlamentului European și al Consiliului.

Regulamentul (UE) este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.