Publicare Regulament (UE) 2020/1694

Regulamentul (UE) 2020/1694 intră în vigoare la 14 noiembrie 2020

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 381/13.11.2020 a fost publicat Regulamentul (UE) 2020/1694 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 noiembrie 2020 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 168/2013 în ceea ce privește măsurile specifice referitoare la vehiculele din categoria L de sfârșit de serie, ca răspuns la pandemia de COVID-19.

Regulamentul (UE) este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.