Publicare Regulament delegat (UE) 2020/1564

Regulamentul delegat (UE) 2020/1564 intră în vigoare la 29 octombrie 2020 și se aplică retroactiv de la 1 iulie 2020

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 358/28.10.2020 a fost publicat Regulamentul delegat (UE) 2020/1564 al Comisiei din 6 august 2020 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2018/985 în ceea ce privește dispozițiile sale tranzitorii pentru a aborda impactul crizei provocate de COVID-19.

Regulamentul delegat (UE) este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.