Ec. Mihaela GHEORGHE

Curriculum Vitae
Informaţii personale
Nume / Prenume
Gheorghe Mihaela
E-mail
mihaela.gheorghe@rarom.ro
Naţionalitate
Română
Data naşterii
20/06/1955
Experienţa profesională
Perioada
2001 – prezent
Funcţia
sau postul ocupat
Director Economic
Activităţi şi
responsabilităţi
principale
Organizarea şi conducerea activităţii
în domeniul contabil şi financiar
Numele şi adresa
angajatorului
Registrul Auto Român – R.A
Calea Griviţei, Nr. 391 A, sector 1, Bucureşti
Tipul activităţii
sau sectorul
de activitate
Economic
Perioada
1998 – 2001
Funcţia
sau postul ocupat
Director Economic
Activităţi şi
responsabilităţi
principale
Organizarea şi conducerea activităţii
în domeniul contabil şi financiar
Numele şi adresa
angajatorului
Calea Griviţei, Nr. 391, sector 1, Bucureşti
Tipul activităţii
sau sectorul
de activitate
Economic
Perioada
1993 – 1998
Funcţia
sau postul ocupat
Director Economic
Activităţi şi
responsabilităţi
principale
Organizarea şi conducerea activităţii
în domeniul contabil şi financiar
Numele şi adresa
angajatorului
Registrul Feroviar Român – RA
R.A, Calea Griviţei, Nr. 391, sector 1, Bucureşti
Tipul activităţii
sau sectorul
de activitate
Economic
Perioada
1979 – 1982
Funcţia
sau postul ocupat
Planificator
Activităţi şi
responsabilităţi
principale
Activităţi în domeniul plan – dezvoltare, organizare,
personal, învăţământ şi salarizare
Numele şi adresa
angajatorului
Institutul de Cercetări şi Proiectări Tehnologice
în Transporturi
Calea Griviţei, Nr. 391 A, sector 1, Bucureşti
Tipul activităţii
sau sectorul
de activitate
Economic
Perioada
1976 – 1979
Funcţia
sau postul ocupat
Desenator tehnic
Activităţi şi
responsabilităţi
principale
Calcul devize tehnico – economice
Numele şi adresa
angajatorului
Institutul de Cercetări şi Proiectări Tehnologice
în Transporturi
Calea Griviţei, Nr. 391 A, sector 1, Bucureşti
Educaţie şi formare
Perioada
1982- prezent
Calificarea/
diploma obţinută
Economist
Numele şi tipul
instituţiei de învăţământ/
furnizorului de formare
Academia de Studii Economice, Bucureşti
Perioada
1970 – 1974
Calificarea/
diploma obţinută
Diplomă de bacalaureat
Numele şi tipul
instituţiei de învăţământ/
furnizorului de formare
Liceul Teoretic Ion Neculce, Bucureşti
Cursuri profesionale
– Implementarea Standardelor IAS Revizuite şi IFRS – parte a procesului de armonizare a legislaţiei româneşti
– Armonizarea legislaţiei TVA la Directivele europene
– Pregătirea pentru Aplicarea în România a Sistemului
– Contabil aliniat la Standardele Internaţionale de contabilitate conform OMFP 94/2001
– Retratarea conturilor în spiritul Standardelor Contabile Internaţionale
– Standarde Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), aplicarea lor în România
Aptitudini şi competenţe personale
Limba maternă
Română
Limbi străine cunoscute
Engleză