Alina NIȚĂ

Curriculum Vitae
Informaţii personale
Nume / Prenume
Alina NIȚĂ
Adresa
 Bucureşti (România)
E-mail
 alina.nita@rarom.ro
Naţionalitate
 Română
Data naşterii
28/06/1979
Experienţa profesională
28/02/2022 – prezent Director General
Registrul Auto Român R.A.
20/06/2020 – 25.02.2022 Director Economic
Registrul Auto Român R.A.
– Coordonarea activității financiar-contabile a regiei
– Elaborarea periodică de informări și situații către Consiliul de Administrație
– Elaborarea programelor de dezvoltare sau restrângere a activității
– Elaborarea și fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli
– Parcurgerea etapelor de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli
– Întocmirea Raportului nonfinanciar
– Monitorizare și raportare indicatori de performanță financiari și nefinanciari
– Întocmire situații legate de execuția bugetară
06/12/2018 – 19/06/2020 Șef serviciu
Buget și monitorizare raportare indicatori economico-financiari şi nefinanciari
Registrul Auto Român R.A.
– Elaborarea şi fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli
– Parcurgerea etapelor de aprobare a bugetului de venituri şi cheltuieli
– Întocmirea Raportului nonfinanciar
– Monitorizare şi raportare indicatori de performanţă financiari şi nefinanciari
– Întocmire situaţii legate de execuţia bugetară
06/07/2015 – 05/12/2018 Economist
Registrul Auto Român R.A.
– Evidența contablilă şi extracontabilă a activităţii reprezentanțelor R.A.R.- R.A.
– Evidența veniturilor şi cheltuielilor efectuate pentru fiecare reprezentnață
– Urmărirea derulării contractelor
– Verificare înregistrare operativă în registrul de casă şi în registrul de bancă
– Instruire casieri
– Întocmirea decontului de TVA
– Participare la operaţiunile de inventariere
– Confirmări de solduri cu clienţii
– Urmărirea şi recuperarea soldurilor neîncasate
– Verificare recepţii la mijloace fixe şi obiecte de inventar
01/12/2013 – 05/07/2015 Economist
S.C Exyrom Serv SRL
– Negociere contracte cu clienţii şi furnizorii interni/externi
– Urmărirea derulării contractelor, emiterea facturilor şi gestionarea stocurilor – program de gestiune CIEL
– Înregistrarea operativă în registrul de casă şi în registrul de bancă
– Înregistrarea cheltuielilor şi veniturilor – program de contabilitate SAGA
– Întocmirea declaraţiilor către Administraţia Fondului de Mediu pentru ambalaje
– Întocmirea declaraţiilor fiscale
– Participare la operaţiunile de inventariere
– Confirmări de solduri cu clienţii
– Urmărirea şi recuperarea soldurilor neîncasate
– Administrare magazin online, baze de date, stocuri
16/03/2007 – 30/11/2013 Economist
S.C Green Clean SRL
– Negociere contracte cu clienţii şi furnizorii interni/exrerni
– Urmărirea derulării contractelor, emiterea facturilor şi gestionarea stocurilor – program de gestiune CIEL
– Înregistrarea operativă în registrul de casă şi în registrul de bancă
– Înregistrarea cheltuielilor şi veniturilor – program de contabilitate SAGA
– Întocmirea declaraţiilor către Administraţia Fondului de Mediu pentru ambalaje
– Întocmirea declaraţiilor fiscale 390, 394, 392, 300
– Administrare magazin online, baze de date, stocuri
13/02/2005-30/09/2006 Ofiţer specialist III, analist programator categ. I în cadrul Serviciului Informatic
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Direcţia Generală de Paşapoarte
– Întocmirea metodologiei de lucru pentru programele software dezvoltate de către echipa de programatori şi instruire utilizatori cu privire la introducerea corectă a datelor prin demonstraţii practice şi prezentări
– Prelucrare date şi transmiterea către diverse instituţii, întocmire situaţii statistice
– Administrarea bazelor de date, arhitectura, proiectarea şi modificarea structurii bazelor de date, testare aplicaţii
18/02/2003 – 12/02/2005 Subofiţer, analist programator categ I în cadrul Serviciului Informatic
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Direcţia Generală de Paşapoarte
– Activităţi de dispecerat
– Întreţinere aplicaţii software şi bază de date
– Mentenanţa echipamentelor IT
– Prelucrarea informaţiilor şi transmiterea către diverse instituţii
15/07/2001 – 17/02/2003 Referent, Analist programator ajutor debutant în cadrul Serviciului Evidenţa Populaţiei
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date
– Întreţinere aplicaţii software şi baza de date
– Asistență şi instruirea operatorilor pentru folosirea proiectelor software
Educaţie şi formare
2004 – 2006 Masterat în Marketing şi comunicare în afaceri
fără disertaţie
FACULTATEA DE MARKETING, în cadrul  A.S.E. Bucureşti
– Managementul marketingului
– Comportamentul consumatorului
– Cercetări de piaţă
– Cybermarketing
1998 – 2003 Economist
FACULTATEA DE CIBERNETICĂ STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ, A. S. E. Bucureşti,
Specializarea Statistică Social – Economică
– Sisteme de calcul şi operare
– Cercetare operaţională
– Baze de date
– Probabilităţi şi statistică matematică
– Sondaje şi anchete statistice
– Sisteme de gestiune a bazelor de date
– Analiza datelor şi software utilitar
– Cibernetică economică
1993 – 1997 Contabil
GRUP ŞCOLAR ECONOMIC ADMINISTRATIV „A.D. XENOPOL”
– Contabilitate
– Economie
– Merceologie
Cursuri
2003 Administrator reţele Windows 2000 – curs
Pro Management Training & Consulting
2004 Programare SQL servere 2000 – curs
Pro Management Training & Consulting
Aptitudini şi competenţe personale
Limba maternă
Română

Alte limbi străine cunoscute
Autoevaluare

Engleză

 

Franceză

 

ÎNŢELEGERE VORBIRE SCRIERE
Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral
C1 C1 B2 B2 B1
A1 A1 A1 A1 A1
Niveluri: A1/2: Utilizator elementar – B1/2: Utilizator independent – C1/2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine
Competenţe de comunicare 
– Lejeritate în comunicare
– Loialitate față de conducere, principialitate, obiectivitate în cadrul colectivelor şi asumarea respectării valorilor morale și simbolurilor instituţiei angajatoare
– Capacitate de persuasiune
– Abilități de gestionare a conflictelor și a situațiilor de criză
– Adaptabilitate la evoluția economică
– Abilități de colaborare în echipă
– Responsabilitate și asumare față de proiectele instituției angajatoare
Competenţe dobândite la locul de muncă
– Experienţă bună a managementului de proiect şi al echipei
– Capacitate de ordonare şi disciplină a muncii
Competenţe informatice – Microsoft Office™, Internet, Oracle, Microsoft SQL, Corel Draw,  Adobe, Ciel, SAGA
Permis de conducere  Categoria B