Ing. Cristian Ionel SILAGHI

Curriculum Vitae
Informaţii personale
Nume / Prenume
 Silaghi Cristian Ionel
E-mail
cristian.silaghi@rarom.ro
Naţionalitate
Română
Data naşterii
06.09.1979
Sex
Masculin
Experienţa profesională
Perioada
Noiembrie 2019 – prezent
Funcţia
sau postul ocupat
Director Dezvoltare
Numele şi adresa
angajatorului
Registrul Auto Român R.A.
Calea Griviţei, Nr. 391 A, Sectorul 1, Municipiul Bucureşti, 010719 (România), www.rarom.ro
Perioada
Ianuarie 2017 – Noiembrie 2019
Funcţia
sau postul ocupat
Consilier Director General RAR
Numele şi adresa
angajatorului
Registrul Auto Român R.A.
Calea Griviţei, Nr. 391 A, Sectorul 1, Municipiul Bucureşti, 010719 (România), www.rarom.ro
Perioada mai 2017 – aprilie 2018
Funcţia
sau postul ocupat
Membru Consiliu de Administrație CNAB
Perioada iulie 2016 – ianuarie 2017
Funcţia
sau postul ocupat
Director Cabinet Secretar de Stat
Numele şi adresa
angajatorului
Ministerul Transporturilor
Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucuresti, 010873
Perioada martie 2016 – mai 2017
Funcţia
sau postul ocupat
Membru Consiliu de Administrație CNAIR
Perioada ianuarie 2016 – octombrie 2016
Funcţia
sau postul ocupat
Membru Consiliu de Administrație ROMATSA
 Perioada noiembrie 2015 – iulie 2016
Funcţia
sau postul ocupat
Consilier Ministru
Numele şi adresa
angajatorului
Ministerul Transporturilor
Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucuresti, 010873
 Perioada
2014 – 2015
Funcţia
sau postul ocupat
Director Vânzări
 Numele şi adresa
angajatorului
SC Bringo Vision SRL București
Perioada
noiembrie 2013 – ianuarie 2014
Funcţia
sau postul ocupat
Consilier Secretar de Stat
Numele şi adresa
angajatorului
 Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, Departamentul pentru Ape, Păduri și Piscicultură
 Perioada noiembrie 2011 – octombrie 2012
Funcţia
sau postul ocupat
Director Tehnic
Numele şi adresa
angajatorului
 SC Aqvasil SRL Oradea
Perioada
iulie 1998 – noiembrie 2010
Funcţia
sau postul ocupat
Instalator rețele tehnico-sanitare, încălzire și gaze
 Numele şi adresa
angajatorului
SC Cristolimp Serv SRL
Educaţie şi formare
Perioada
2012 – 2014
Calificarea/
diploma obţinută
Master Siguranță și Securitate Alimentară
Numele şi tipul
instituţiei de învăţământ/
furnizorului de formare
Facultatea de Protecția Mediului Oradea
  Perioada 2008 – 2012
Calificarea/
diploma obţinută
Inginerie și Management în Alimentație Publică și Agroturism
Disciplinele principale studiate/competenţe profesionale dobândite
Inginerie, Management
 Numele şi tipul
instituţiei de învăţământ/
furnizorului de formare
Facultatea de Protecția Mediului Oradea
 Perioada 2004 – 2008
Calificarea/
diploma obţinută
Diplomă de Bacalaureat
 Disciplinele principale studiate/competenţe profesionale dobândite Tehnician în Transporturi
  Numele şi tipul
instituţiei de învăţământ/
furnizorului de formare
Colegiul Tehnic Traian Vuia, Oradea
 Perioada 2008
Calificarea/
diploma obţinută
Instalații Tehnico – Sanitare și de Gaze
Disciplinele principale studiate/competenţe profesionale dobândite Instalații
 Numele şi tipul
instituţiei de învăţământ/
furnizorului de formare
Grup Școlar Constantin Brâncuși, Oradea
Aptitudini şi competenţe personale
Limba(i) maternă(e)
Română
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Engleză, italiană, maghiară, germană
 Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă, o bună capacitate de comunicare, capacitatea de adaptare în orice mediu
 Competenţe şi aptitudini organizatorice Leadership, spirit organizatoric, experiență bună a managementului în echipă
 Competenţe şi aptitudini tehnice Inginerie și management
 Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Microsoft Office (Word, Excel și Power Point), IOS
 Hobby-uri Pescuit, navigație de agrement
 Permis de conducere B