Noutăți legislative

Publicare OMTI nr. 869/2021

OMTI nr. 869/2021 intră în vigoare la data de 1 iulie 2021 În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 24 iunie 2021 a fost publicat OMTI nr. 869 din 11 iunie 2021 pentru modificarea Reglementărilor privind omologarea, agrearea și efectuarea inspecției tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase — RNTR […]

Detalii

Publicare OMTI nr. 337/2021

OMTI nr. 337/2021 a intrat în vigoare la data de 7 mai 2021 În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 477 din 7 mai 2021 a fost publicat OMTI nr. 337 din 29 aprilie 2021 privind modificarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 458/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea pe categorii […]

Detalii

Publicare Regulament de punere în aplicare (UE) 2021/535 și Regulament de punere în aplicare (UE) 2021/646

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/535 a intrat în vigoare de la 26.04.2021 şi se aplică de la 06.07.2022 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/646 intră în vigoare de la 10.05.2021 şi se aplică de la 06.07.2022 În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 117 din 06.04.2021 a fost publicat Regulamentul de […]

Detalii

Publicare Lege nr. 78/2021

Legea nr. 78/2021 a intrat în vigoare la data de 16 aprilie 2021 În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 din 13 aprilie 2021 a fost publicată Legea nr. 78 din 12 aprilie 2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere […]

Detalii

Publicare OMTIC nr. 2.223/2020, nr. 2.224/2020 și nr. 2.222/2020

Publicare OMTIC nr. 2.223/2020 OMTIC nr. 2.223/2020 a intrat în vigoare la data de 8 ianuarie 2021 Publicare OMTIC nr. 2.224/2020 OMTIC nr. 2.224/2020 a intrat în vigoare la data de 14 ianuarie 2021 Publicare OMTIC nr. 2.222/2020 OMTIC nr. 2.222/2020 a intrat în vigoare la data de 15 ianuarie 2021 În Monitorul Oficial al […]

Detalii

Publicare Regulament (UE) 2020/1812

Regulamentul (UE) 2020/1812 intră în vigoare la 22 decembrie 2020 În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 404/02.12.2020 a fost publicat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1812 al Comisiei din 1 decembrie 2020 de stabilire a normelor privind schimbul de date online și notificarea omologărilor UE de tip în temeiul Regulamentului (UE) 2018/858 […]

Detalii

Publicare Lege nr. 260/2020

Legea nr. 260/2020 a intrat în vigoare la data de 23 noiembrie 2020 În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1112 din 20 noiembrie 2020 a fost publicată Legea nr. 260 din 20 noiembrie 2020 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea […]

Detalii

Publicare Regulament (UE) 2020/1694

Regulamentul (UE) 2020/1694 intră în vigoare la 14 noiembrie 2020 În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 381/13.11.2020 a fost publicat Regulamentul (UE) 2020/1694 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 noiembrie 2020 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 168/2013 în ceea ce privește măsurile specifice referitoare la vehiculele din categoria L de […]

Detalii

Publicare Regulament delegat (UE) 2020/1564

Regulamentul delegat (UE) 2020/1564 intră în vigoare la 29 octombrie 2020 și se aplică retroactiv de la 1 iulie 2020 În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 358/28.10.2020 a fost publicat Regulamentul delegat (UE) 2020/1564 al Comisiei din 6 august 2020 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2018/985 în ceea ce privește dispozițiile sale […]

Detalii

Publicare OMTIC nr. 1.904/2020

OMTIC nr. 1.904/2020 a intrat în vigoare la data de 15 octombrie 2020 În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 949 din 15 octombrie 2020 a fost publicat OMTIC nr. 1904 din 13 octombrie 2020 pentru stabilirea unor măsuri specifice şi temporare, în contextul epidemiei de COVID-19, privind aplicarea procedurii de „sfârşit de serie” […]

Detalii