Noutăți legislative

Publicare Regulament (UE) 2020/683

Regulamentul (UE) 2020/683 va intra în vigoare de la 14 iunie 2020 și se va aplica de la 5 iulie 2020 În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 163/26.05.2020 a fost publicat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/683 al Comisiei din 15 aprilie 2020 pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2018/858 al […]

Detalii

Publicare OMTIC nr. 960/2020

OMTIC nr. 960/2020 a intrat în vigoare la data de 21 mai 2020 În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 din 21 mai 2020 a fost publicat OMTIC nr. 960 din 8 mai 2020 pentru modificarea unor acte normative cu privire la prevederile referitoare la profesiile reglementate pentru care Regia Autonomă „Registrul Auto […]

Detalii

Publicare Regulament (UE) 2020/239

Regulamentul (UE) 2020/239 va intra în vigoare de la 12 martie 2020. În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 48/21.02.2020 a fost publicat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/239 al Comisiei din 20 februarie 2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 901/2014 în ceea ce privește adaptarea modelelor pentru […]

Detalii

Publicare OMTIC nr. 77/2020

OMTIC nr. 77/2020 a intrat în vigoare la data de 21 ianuarie 2020 În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 21 ianuarie 2020 a fost publicat OMTIC nr. 77/2020 din 16 ianuarie 2020 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind inspecția tehnică periodică […]

Detalii

Publicare Regulament (UE) 2019/2144

Regulamentul (UE) 2019/2144 a intrat în vigoare de la 4 ianuarie 2020 și se va aplica de la 6 iulie 2022. În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 325/16.12.2019 a fost publicat Regulamentul (UE) 2019/2144 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind cerințele pentru omologarea de tip a autovehiculelor și […]

Detalii

Publicare Regulament (UE) 2019/1939

Regulamentul (UE) 2019/1939 va intra în vigoare de la 14 decembrie 2019 și se va aplica de la 1 ianuarie 2021. În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 303/25.11.2019 a fost publicat Regulamentul (UE) 2019/1939 al Comisiei din 7 noiembrie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 582/2011 în ceea ce privește strategiile auxiliare privind […]

Detalii

Publicare Regulament (UE) 2019/1892

Regulamentul (UE) 2019/1892 va intra în vigoare de la 1 decembrie 2019 În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 291/12.11.2019 a fost publicat Regulamentul (UE) 2019/1892 al Comisiei din 31 octombrie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1230/2012 în ceea ce privește cerințele de omologare de tip pentru anumite autovehicule echipate cu cabine […]

Detalii

Publicare OMT nr. 1.333/2019

OMT nr. 1.333/2019 a intrat în vigoare la data de 15 octombrie 2019 (cu excepția prevederilor incluse în dispozițiile tranzitorii) În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 835 din 15 octombrie 2019 a fost publicat OMT nr. 1.333 din 26 septembrie 2019 privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 181/2008 pentru aprobarea Reglementărilor privind condițiile […]

Detalii

Publicare Lege nr. 152/2019

Legea nr. 152/2019 a intrat în vigoare pe 28 iulie 2019. În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 26.07.2019 a fost publicată Legea nr. 152 din 24 iulie 2019 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, precum […]

Detalii

Publicare OMT nr. 1.049/2019

OMT nr. 1.049/2019 va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2020 În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 617 din 25 iulie 2019 a fost publicat OMT nr. 1.049 din 16 iulie 2019 privind modificarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 628/2003 pentru aplicarea Acordului privind adoptarea de condiții uniforme […]

Detalii