Noutăți legislative

Publicare Regulament de punere în aplicare (UE) 2022/1362

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1362 intră în vigoare de la 25 august 2022 (include și date de aplicare ulterioare intrării în vigoare) În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 205 din 05.08.2022 a fost publicat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1362 al Comisiei din 1 august 2022 de punere în aplicare […]

Mai multe

Publicare OMTI nr. 1.218/2022

OMTI nr. 1.218/2022 intră în vigoare parțial la data de 4 august 2022 și parțial la data de 20 mai 2023 În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 15 iulie 2022 a fost publicat OMTI nr. 1218 din 1 iulie 2022 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind inspecţia tehnică periodică a vehiculelor […]

Mai multe

Publicare Lege nr. 139/2022

Legea nr. 139/2022 intră în vigoare la data de 20 mai 2022 În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 17 mai 2022 a fost publicată Legea nr. 139/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi factura electronică […]

Mai multe

Publicare Regulament delegat (UE) 2022/545

Regulamentul delegat (UE) 2022/545 intră în vigoare de la 26 aprilie 2022 și se aplică de la 6 iulie 2022 În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 107 din 06.04.2022 a fost publicat Regulamentul Delegat (UE) 2022/545 al Comisiei din 26 ianuarie 2022 de completare a Regulamentului (UE) 2019/2144 al Parlamentului European și al […]

Mai multe

Publicare Regulament delegat (UE) 2022/518

Regulamentul delegat (UE) 2022/518 a intrat în vigoare de la 2 aprilie 2022 În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 104 din 01.04.2022 a fost publicat Regulamentul delegat (UE) 2022/518 al Comisiei din 13 ianuarie 2022 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2018/985 în ceea ce privește dispozițiile sale tranzitorii pentru anumite vehicule agricole […]

Mai multe

Publicare OMTI nr. 252/2022

OMTI nr. 252/2022 va intra în vigoare la data de 21 mai 2022 În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 22 martie 2022 a fost publicat Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 252/2022 pentru aprobarea Procedurii de supraveghere a pieţei cu privire la introducerea pe piaţă sau punerea la dispoziţie pe piaţă […]

Mai multe

Publicare OMTI nr. 152/2022

OMTI nr. 152/2022 a intrat în vigoare la data de 28 februarie 2022 În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 189 din 25 februarie 2022 a fost publicat Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 152/2022 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.135/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea şi certificarea […]

Mai multe

Publicare Regulament de punere în aplicare (UE) 2022/195

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/195 intră în vigoare de la 6 martie 2022 (anexa I se aplica de la 1 ianuarie 2023) În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 31 din 14.02.2022 a fost publicat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/195 al Comisiei din 11 februarie 2022 de modificare și rectificare […]

Mai multe

Publicare OMTI nr. 45/2022

OMTI nr. 45/2022 a intrat în vigoare la data de 21 ianuarie 2022 În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 21 ianuarie 2022 a fost publicat OMTI nr. 45/2022 privind emiterea certificatelor tehnice pentru vehiculele rutiere care efectuează transport rutier internaţional de mărfuri, în vederea acordării autorizaţiilor CEMT.

Mai multe

Publicare OUG nr. 120/2021

OUG nr. 120//2021 a intrat în vigoare la data de 10 octombrie 2021 În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 960 din 7 octombrie 2021 a fost publicată OUG nr. 120/2021 privind administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi factura electronică în România, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului […]

Mai multe
Copyright © 1999-2023. Registrul Auto Român R.A.
Termeni şi condiţii | GDPR

Operator de date cu caracter personal nr. 1253