Noutăți legislative

Publicare OMTI nr. 152/2022

OMTI nr. 152/2022 a intrat în vigoare la data de 28 februarie 2022 În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 189 din 25 februarie 2022 a fost publicat Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 152/2022 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.135/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea şi certificarea […]

Detalii

Publicare Regulament de punere în aplicare (UE) 2022/195

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/195 intră în vigoare de la 6 martie 2022 (anexa I se aplica de la 1 ianuarie 2023) În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 31 din 14.02.2022 a fost publicat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/195 al Comisiei din 11 februarie 2022 de modificare și rectificare […]

Detalii

Publicare OMTI nr. 45/2022

OMTI nr. 45/2022 a intrat în vigoare la data de 21 ianuarie 2022 În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 21 ianuarie 2022 a fost publicat OMTI nr. 45/2022 privind emiterea certificatelor tehnice pentru vehiculele rutiere care efectuează transport rutier internaţional de mărfuri, în vederea acordării autorizaţiilor CEMT.

Detalii

Publicare OUG nr. 120/2021

OUG nr. 120//2021 a intrat în vigoare la data de 10 octombrie 2021 În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 960 din 7 octombrie 2021 a fost publicată OUG nr. 120/2021 privind administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi factura electronică în România, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului […]

Detalii

Publicare OMTI nr. 1.223/2021

OMTI nr. 1.223/2021 a intrat în vigoare la data de 21 septembrie 2021 În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 905 din 21 septembrie 2021 a fost publicat Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 1.223/2021 pentru modificarea și completarea Reglementărilor privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de întreţinere, de reglare, de […]

Detalii

Publicare OMTI nr. 869/2021

OMTI nr. 869/2021 intră în vigoare la data de 1 iulie 2021 În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 24 iunie 2021 a fost publicat OMTI nr. 869 din 11 iunie 2021 pentru modificarea Reglementărilor privind omologarea, agrearea și efectuarea inspecției tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase — RNTR […]

Detalii

Publicare OMTI nr. 337/2021

OMTI nr. 337/2021 a intrat în vigoare la data de 7 mai 2021 În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 477 din 7 mai 2021 a fost publicat OMTI nr. 337 din 29 aprilie 2021 privind modificarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 458/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea pe categorii […]

Detalii

Publicare Regulament de punere în aplicare (UE) 2021/535 și Regulament de punere în aplicare (UE) 2021/646

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/535 a intrat în vigoare de la 26.04.2021 şi se aplică de la 06.07.2022 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/646 intră în vigoare de la 10.05.2021 şi se aplică de la 06.07.2022 În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 117 din 06.04.2021 a fost publicat Regulamentul de […]

Detalii

Publicare Lege nr. 78/2021

Legea nr. 78/2021 a intrat în vigoare la data de 16 aprilie 2021 În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 din 13 aprilie 2021 a fost publicată Legea nr. 78 din 12 aprilie 2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere […]

Detalii

Publicare OMTIC nr. 2.223/2020, nr. 2.224/2020 și nr. 2.222/2020

Publicare OMTIC nr. 2.223/2020 OMTIC nr. 2.223/2020 a intrat în vigoare la data de 8 ianuarie 2021 Publicare OMTIC nr. 2.224/2020 OMTIC nr. 2.224/2020 a intrat în vigoare la data de 14 ianuarie 2021 Publicare OMTIC nr. 2.222/2020 OMTIC nr. 2.222/2020 a intrat în vigoare la data de 15 ianuarie 2021 În Monitorul Oficial al […]

Detalii