Registrul Auto Român

Registrul Auto Român (R.A.R) este organismul tehnic de specialitate desemnat de Ministerul Transporturilor ca autoritate competentă în domeniul vehiculelor rutiere, siguranţei rutiere, protecţiei mediului înconjurător şi asigurării calităţii.

Citește mai mult

Informări

Link-uri utile BREXIT

– Informații actualizate pe tema pregatirilor în context BREXIT

– Tahografele în transportul rutier

– Întrebări și răspunsuri referitoare la retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană în ceea ce privește omologarea de tip a vehiculelor, a sistemelor, a componentelor și a unităților tehnice separat

 

Unde se regăsesc NORMELE DE POLUARE în CIV

În contextul dezbaterilor din spațiul public, referitoare la posibilitatea introducerii unor taxe pentru circulația pe anumite sectoare de drum din Capitală în funcție de emisiile poluante, Registrul Auto Român face precizări cu privire la modul în care puteți identifica norma de poluare a vehiculului dumneavoastră.

Având în vedere că există mai multe tipuri de cărți de identitate (CIV), vom explica diferitele situații care pot apărea.

Detalii

UPDATE BREXIT

Consiliul European a oferit UK o amânare a Brexitului până în data de 12.04.2019. În acest context, dacă ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană se va realiza FĂRĂ ACORD, Registrul Auto Român reaminteşte că va opera o serie de modificări în procedurile specifice vehiculelor cu volan pe dreapta, aduse din UK. Eventualele modificări se vor aplica din data de 13.04.2019, NUMAI ÎN CAZUL UNUI BREXIT FĂRĂ ACORD şi nu vor afecta vehiculele deja înmatriculare în România.

NOTĂ: Niciun autovehicul deja înmatriculat în România NU va fi afectat de următoarele modificări care ar putea interveni!

Detalii

RAR lansează aplicaţia „ISTORIC VEHICUL”!

Puteţi afla în timp real informaţii esenţiale despre un vehicul
înregistrat în baza noastră de date.

Aplicaţia dezvoltată de RAR se accesează GRATUIT!

Începând de astăzi, orice persoană care deţine sau intenţionează să achiziţioneze un vehicul poate verifica istoricul acestuia (condiţia fiind ca maşina să fi trecut cel puţin o dată pe la RAR), prin accesarea site-ului oficial al Registrului Auto Român www.rarom.ro.

Datele se obţin dacă solicitantul introduce în aplicaţia „ISTORIC VEHICUL” adresa de email şi numărul de identificare al vehiculului în cauză (seria de caroserie/şasiu). Aplicaţia va genera un cod de acces, îl va expedia pe adresa de email introdusă şi, după validarea lui, va furniza către aceeaşi adresă de email informaţiile pe care le-am considerat utile pentru deţinătorul sau viitorul deţinător al unui vehicul.

Detalii

Modificări ale activităţilor specifice RAR care se adresează vehiculelor provenite din UK, aplicabile începând cu data de 30.03.2019 numai dacă nu se semnează Acordul de retragere al UK sau nu se prelungeşte, de comun acord, data de retragere a UK din blocul comunitar

1. Vehiculele noi, care au fost omologate UE de tip de către UK (marca e11) nu vor mai primi automat cartea de identitate a vehiculului (CIV) în vederea înmatriculării, dat fiind faptul că omologarea UE de tip şi certificatul de conformitate (CoC) aferente îşi pierd valabilitatea de la data menţionată mai sus. Aceste vehicule vor fi supuse unei reomologări individuale, cu verificarea condiţiilor tehnice aplicabile pentru vehicule noi. De asemenea, o CIV eliberată pe baza unei omologări UE de tip acordată de UK, pentru un autovehicul nou provenit din UK şi care nu a fost încă înmatriculat, îşi va pierde valabilitatea şi nu mai poate fi utilizată la înmatriculare. Prin urmare, RAR recomandă înmatricularea vehiculelor aflate în această situaţie până cel mai târziu la data de 29.03.2019.

Detalii

INFORMARE IMPORTANTĂ!

Vă aducem la cunoştinţă că, în ultima perioadă, s-au primit la unele reprezentanţe ale Registrului Auto Român (RAR) solicitări pentru emiterea documentelor necesare înmatriculării în România a unor vehicule provenite din state membre UE, pentru care s-a constatat că există informaţii privind dezmembrarea acestora.

Spre exemplu, vehicule provenite din Germania care au înscrise în documentele de înmatriculare menţiuni precum „VERWERTUNGSNAGHWEIS LAG VOR” sau altele similare care conţin termenul „VERWERTUNGSNAGHWEIS”.
Conform prevederilor legale în vigoare, RAR nu poate elibera documentele necesare înmatriculării în România pentru asemenea vehicule.

În acest sens RAR recomandă cumpărătorilor de vehicule utilizate, provenite din alte state să NU le achiziţioneze fără documente de înmatriculare. De asemenea, este necesar ca aceştia să verifice, la momentul achiziţionării vehiculelor, ca documentele de înmatriculare nu sunt alterate cu intenţia de a ascunde statutul de vehicul scos din uz în vederea dezmembrării (de exemplu: prezintă ştersături, zone acoperite cu diverse etichete,etc.) sau că nu conţin menţiuni referitoare la scoaterea din uz în vederea dezmembrării.

Biroul de presă

Utilizarea pentru informarea consumatorilor a valorilor consumului de carburant şi ale emisiilor de CO2 ale autovehiculelor

Prin HG nr 343/2004, care transpune Directiva 1994/94/CE, a fost stabilită obligaţia informării consumatorilor cu privire la consumul de carburant şi emisiile de CO2 ale autoturismelor şi autoutilitarelor uşoare noi puse la vânzare.

În cursul anului 2017 a intrat în vigoare o nouă procedură mai realistă de testare pentru măsurarea emisiilor de CO2 şi a consumului de carburant al acestor autovehicule (WLTP), care înlocuieşte procedura NEDC utilizată anterior; din acest motiv, pentru o perioadă redusă de timp va exista o suprapunere a datelor respective (vor exista autovehicule omologate conform procedurii NEDC şi autovehicule omologate conform procedurii WLTP).

Se precizează faptul că valorile emisiilor de CO2 şi ale consumului de carburant folosite pentru informarea consumatorilor sunt valori măsurate în conformitate cu procedura de testare pe stand a autovehiculelor respective (după caz, NEDC sau WLTP); ele nu reprezintă valorile obţinute în condiţii de circulaţie reală.

Pentru această perioadă de tranziţie este important să se clarifice care valori trebuie utilizate în scopul informării consumatorilor, pentru a se asigura că informaţiile destinate consumatorilor rămân comparabile pentru toate autovehiculele noi şi pentru toate statele membre ale Uniunii Europene.

În acest scop, Comisia Europeană a elaborat Recomandarea (UE) 2017/948 a Comisiei din 31 mai 2017 privind utilizarea valorilor consumului de carburant şi ale emisiilor de CO2 omologate de tip şi măsurate în conformitate cu procedura de testare a vehiculelor uşoare armonizată la nivel mondial atunci când informaţiile sunt puse la dispoziţia consumatorilor în temeiul Directivei 1999/94/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

Stimaţi clienţi,

Vă informăm că programările obţinute pentru activităţile prestate de Registrul Auto Român pot fi anulate, în cazul în care, din diverse motive, nu mai doriţi să vă prezentaţi. De asemenea, vă oferim posibilitatea de a vă reprograma şi la o dată anterioară celei iniţiale, în situaţia în care se disponibilizează locuri.
Vă reamintim că puteţi obţine programări pentru activităţile prestate de RAR apelând numărul de telefon 021-9672 sau accesând site-ul www.rarom.ro la rubrica Programări (http://pro.rarom.ro/programari.asp). Vă puteţi programa atât la reprezentanţa din judeţul în care locuiţi, cât şi la orice altă reprezentanţă care are locuri disponibile la o dată convenabilă pentru dumneavoastră.

ITP diferenţiat în România!

*Autoturismele noi – primul ITP la 3 ani
*ITP anual începând de la 12 ani vechime

Registrul Auto Român avansează legislativului două propuneri de efectuare a ITP menite să sporească siguranţa în trafic.

1.Registrul Auto Român va propune, ca o măsură de sporire a siguranţei rutiere, în actualul context al evoluţiei parcului auto naţional, creşterea frecvenţei de efectuare a ITP pentru autoturisme începând cu vechimea de 12 ani, de la 2 ani cât este în prezent la 1 an.
Instituţia noastră a fost şi va rămâne permanent foarte atentă la evoluţia şi la starea tehnică a parcului auto activ din Romania şi cu precădere la tendinţele actuale generate de eliminarea timbrului de mediu.

2. Legat de acelaşi subiect al frecvenţei de efectuare a ITP pentru vehicule, dar în contrapondere cu prima măsură anunţată, RAR are în vedere şi mărirea termenului de efectuare a primului ITP pentru autoturismele noi (M1). Astfel un autoturism nou achiziţionat va efectua primul ITP la 3 ani si nu la 2 cum este în prezent. Această diferenţiere legată de primul ITP este deja implementată pentru vehiculele utilitare uşoare cu MTMA mai mică cel mult egală cu 3.5 t (N1) care efectuează primul ITP la 2 ani iar ulterioarele anual.

1. Referitor la propunerea ca ITP să fie efectuat la 1 an pentru autoturismele începând cu vechimea de la 12 ani, RAR a efectuat o serie de statistici ca bază argumentativă. Conform acestora, vârsta medie a vehiculelor ce compun acest parc activ, se situează pe un trend crescător începând încă din anul 2009 când această valoare era de 8,63 ani, ajungând anul trecut la valoarea de 12,06 ani.
Tocmai de aceea Registrul Auto Român, ca organism şi serviciu tehnic, consideră oportună şi chiar obligatorie manifestarea unui anumit tip de reacţie, de natură tehnică, de menţinere sub control a stării tehnice a parcului auto naţional, de conservare şi chiar de reducere ulterioară a vechimii medii a acestuia.
Această abordare nu exclude, evident, măsuri şi reacţii diverse pe care alte autorităţi sau instituţii ale statului pot să le aibă mai devreme sau mai târziu.
Este de remarcat că propunerea noastră de îndesire a ITP este permisă de legislaţia europeană, care stabileşte doar cerinţe minimale pentru ITP inclusiv în ceea ce priveşte categoriile de vehicule supuse inspecţiilor cât şi în ceea ce priveşte frecvenţa acestora. Mai mult chiar, această vechime de 12 ani este confirmată de o prevedere similară (opţională) a noii Directive 2014/45/UE ce va intra în vigoare din mai 2018 şi care dă posibilitatea statelor membre de a introduce inspecţii suplimentare inclusiv pentru vehiculele care depăşesc 160.000 km rulaţi.

Astfel, relativ la această prevedere, pentru o aplicare mai facilă şi obiectivă, fără influenţe din partea unor elemente ce pot fi supuse fraudării (odometru), prin raportare la parcursul mediu anual general al autoturismelor în România – care este de 12.976 km, conform celor mai recente sondaje şi studii realizate de RAR privind parcursurile medii anuale pe categorii şi subcategorii de vehicule – se obţine valoarea de 12,3 ani.

De asemenea, conform datelor furnizate de analizele statistice realizate de RAR ulterior activităţilor de Control Tehnic în Trafic (CTT) şi Supraveghere a staţiilor autorizate de ITP, tot acest prag de aproximativ 12 ani vechime este cel de la care vehiculele analizate înregistrează procente de neconformitate mai mari decât procentul mediu calculat.

Este important de remarcat că această abordare referitoare la creşterea frecvenţei de efectuare a ITP pentru vehiculele mai vechi nu este una nouă, ea fiind chiar una dintre strategiile importante de creştere a nivelului de conformare tehnică a vehiculelor pe durata utilizării, inserate într-un studiu din anul 2007 comandat de Comisia Europeană şi realizat de un consorţiu internaţional condus de CITA şi din care au făcut parte organisme de cercetare, instituţii academice şi consultanţi independenţi.

De asemenea, această îndesire a ITP-urilor succesive până când devin anuale, nu este o practică izolată la nivel european. Dimpotrivă, luând în considerare informaţiile colectate şi disponibile în cazul a 13 din 23 de state care au furnizat aceste date, se înregistrează o creştere a frecvenţei de efectuare a ITP până la 1 an începând cu vechimi ale vehiculelor care pornesc de la 3 ani (Letonia) şi pot ajunge la 11 ani (Spania). Alte exemple: Austria-6, Belgia-5, Luxemburg-4.5, Olanda-9 (benzină)/4 (motorină), Polonia-6, Portugalia-9, UK-4, Slovenia-8, Suedia-7, Finlanda-6, Islanda-9.
Aşadar acestea ar fi, pe scurt, argumentele pentru care RAR intenţionează să facă această propunere de modificare legislativă. Masurile ar urma să fie implementate din 2018.

2. În privinţa propunerii RAR ca pentru autoturismele noi primul ITP să fie făcut la 3 ani, aceasta se încadrează printre măsurile de relaxare a activităţilor de ITP, este conformă cu practicile europene, nu afectează esenţial, conform evaluărilor realizate de alte SM, nivelul de siguranţă rutieră, având în vedere că cei mai mulţi producători au extins garanţiile acordate vehiculelor noi şi au implementate pârghii importante de ţinere sub control strict al verificărilor obligatorii impuse în această perioadă, are rolul de a încuraja achiziţia de vehicule noi dar şi de a testa impactul acestei măsuri de relaxare la nivel naţional în vederea calibrării introducerii unor eventuale alte asemenea prevederi legale, în viitor.

Conform propunerii RAR, schema de efectuare a ITP ar urma să fie următoarea:
– Autoturisme: 3-2-2-2-2-1-1- (ani)

Schema de efectuare a ITP aplicabilă deja pentru:
– Utilitare uşoare: 2-1-1- (ani)

 

OMOLOGAREA INDIVIDUALĂ A AUTOUTILITARELOR N1
REZULTATE DIN CONVERSIA AUTOTURISMELOR M1

 

Legislaţia naţională intrată în vigoare la data de 4.10.2013, nu mai permite, începând cu această dată, conversia autoturismelor (categorie de omologare M1) în autoutilitare (categorie de omologare N1), cu următoarea excepţie:

Omologarea unui vehicul din categoria N1 obţinut prin modificarea unui vehicul din categoria M1 este admisă numai dacă:
– vehiculul din categoria M1 supus modificării este derivat dintr-un vehicul din categoria N1; şi
– vehiculul final din categoria N1 respectă cerinţele în vigoare pentru încadrarea în categoria N1.
Prin vehicul din categoria M1 derivat din categoria N1 se înţelege acel vehicul a cărui parte anterioară montantului caroseriei aflat în spatele geamurilor laterale faţă (montantul B) este identică cu cea a unui tip de vehicul preexistent din categoria N1 având o caroserie tip BB (furgon) fără geamuri laterale în spatele montantului B.

Pot fi întâlnite următoarele 2 situaţii în care conversia M1 – N1 şi omologarea individuală în România sunt legal posibile:
1. Autovehicule M1 care sunt derivate din autovehicule N1, precum VW Transporter, VW Caddy, Renault Kangoo, Citroen Berlingo, Mercedes Benz Vito, Fiat Doblo etc. Acestea pot fi modificate din categoria M1 în categoria N1, dacă îndeplinesc condiţiile tehnice pentru încadrarea în categoria N1 (număr de locuri, structură de protecţie a ocupanţilor împotriva deplasării mărfurilor etc.).
2. Autovehicule utilizate importate care nu sunt derivate din autovehicule N1, dar care au fost omologate individual în categoria N1 în ţara de provenienţă, anterior datei de 4.10.2013. Este cazul cel mai frecvent întâlnit. Aceste autovehicule pot fi omologate legal în România în baza prezentării unei dovezi scrise privind înmatricularea în categoria N1 anterior acestei date. Dovezile scrise pot fi: certificat de înmatriculare în categoria N1 datat anterior datei de 4.10.2013, inspecţie tehnică anterioară cu menţionarea categoriei N1, înscris obţinut de la autoritatea de înmatriculare din ţara de origine care atestă încadrarea în categoria N1 anterior datei menţionate, certificare de la constructor / carosier privind data efectuării conversiei. Aceste omologări nu pot fi refuzate, întrucât condiţiile tehnice aplicabile în România la data omologării acestor autovehicule în ţara de origine nu cuprindeau interdicţia menţionată. Omologarea este condiţionată de conformitatea cu condiţiile tehnice aplicabile şi de starea tehnică a autovehiculului.

Semnalăm situaţia autovehiculelor pentru care constructorii au obţinut omologări comunitare de tip atât în categoria M1, cât şi în categoria N1, deşi tipul de bază este cel omologat în categoria M1 (de exemplu Porsche Cayenne). În aceste cazuri, dacă autovehiculul prezentat este omologat comunitar de tip în categoria N1, nu poate fi refuzată încadrarea în categoria N1, întrucât România, în calitate de stat membru al UE, este obligată să recunoască omologările comunitare de tip aşa cum au fost ele acordate. Dacă însă autovehiculul prezentat este omologat în categoria M1, nu poate fi reomologat în România în categoria N1, chiar dacă tipul respectiv are omologare şi în categoria N1, întrucât în acest caz este necesară reomologarea individuală care intră sub interdicţia menţionată mai sus.

Referitor la amenajarea interioară a autovehiculelor N1 provenite din M1 omologate individual, aceasta nu este identică cu amenajarea interioară a autovehiculelor M1, cel puţin din următoarele puncte de vedere:
• Numărul de locuri este obligatoriu mai mic în configuraţia N1 decât în configuraţia M1. În multe cazuri, autovehiculele N1 sunt echipate numai cu locurile din faţă.
• Existenţa obligatorie a unei structuri interioare de protecţie a ocupanţilor împotriva deplasării mărfurilor (panou de protecţie).
• Existenţa obligatorie a unei podele plate în spaţiul destinat transportului mărfurilor.
• Existenţa (facultativă) a unor protecţii pentru geamurile aflate în compartimentul pentru marfă.

Reprezentanţele Registrului Auto Român vor avea, în fiecare zi de joi, program de lucru cu publicul în intervalul 8.00 – 20.00

Începând din luna februarie, programul de lucru cu publicul al reprezentanţelor Registrului Auto Român va fi modificat, o zi pe săptămână. Astfel, în fiecare zi de joi, clienţii vor putea beneficia de serviciile RAR până la ora 20.00, măsură posibilă prin decalarea corespunzătoare a programului de lucru pentru o anumită parte din angajaţii RAR.

„Considerăm că este o decizie firească din partea unei instituţii care îşi respectă clienţii, întrucât există persoane care nu îşi pot neglija unele activităţi în prima parte a zilei. În funcţie de interesul publicului faţă de această iniţiativă, vom evalua posibilitatea extinderii ei”, declară ing. George Dincă, Directorul General al Registrului Auto Român.

În prezent, în reprezentanţele RAR, programul cu publicul se desfăşoară în intervalul orar 8.00 – 16.00 de luni până joi, respectiv 8.00 – 13.30 în zilele de vineri.

Vă reamintim că obţinerea unei programări pentru activităţile RAR este posibilă în două moduri:
– Completând corect şi complet toate datele din formularul pus la dispoziţie pe pagina www.rarom.ro
– Apelând serviciul Call Center la numărul cu tarif normal 021-9672.

Aplicarea plăcuței cu dimensiuni și mase pe vehicule (OMT 1640/2012)

Conform OMT 1640/2012, întreprinderile care efectuează transport în cont propriu şi operatorii de transport trebuie să-şi doteze vehiculele pe care le deţin cu plăcuţe din care să rezulte dimensiunile şi masele maxime autorizate ale fiecărui vehicul.

Potrivit OMT 788/2013, termenul prin care devine obligatorie dotarea cu plăcuţe va fi 01.01.2014. Sunt exceptate anumite tipuri de transporturi prevăzute la art.19 a OG nr.27/2011 privind transporturile rutiere.

Detalii

Comunicate de presă

Peste 1700 de vehicule verificate tehnic în trafic de la începutul acestui an de inspectorii RAR prezentau pericol iminent de accident

Registrul Auto Român a verificat din punct de vedere tehnic în trafic, în primele 6 luni ale acestui an, 33508 vehicule, în toată ţara. În urma controalelor inspectorii RAR au constatat deficiențe tehnice majore și/sau periculoase la 15.235 de vehicule (45,47%), declarate neconforme. Cele mai des întâlnite deficiențe tehnice au fost la instalaţia electrică de iluminare şi semnalizare (26,73%), […]

Detalii

REGISTRUL AUTO ROMÂN nu lucrează cu publicul în data de 16 august 2019.

  Angajaţii Registrului Auto Român vor avea program prelungit cu 2 ore în zilele de 19, 20 și 21 august recuperând astfel ziua declarată nelucrătoare de Guvernul României. BIROUL DE PRESĂ Roxana Dima Purtător de cuvânt RAR

Detalii

RAR Caraș-Severin NU lucrează cu publicul vineri, 28 iunie 2019!

  Enel Distribuție Banat a informat că, din cauza unor lucrări de defrișare care se vor desfășura în zona liniei de medie tensiune, va sista distribuția energiei electrice în data de 28 iunie 2019, în cartierele Câlnic și Moniom din Reșița. Reprezentanța RAR Caraș Severin este situată în cartierul Moniom. Din acest motiv, prestațiile programate […]

Detalii
Membru al Comitetului Internaţional pentru Inspecţii Tehnice Periodice - CITA
Membru asociat al Uniunii Internaţionale a Transporturilor Rutiere
Membru al Asociaţiei Române pentru Calitate (ARC), afiliat la European Organisation for Quality (EOQ)
RAR este desemnat de Legea 375/2005 pentru Certificare de Produse şi Servicii
Serviciu tehnic notificat la Secretariatul General al ONU
Autoritate de omologare şi Serviciu tehnic notificat la Comisia Europeană