Transparență

Hotărâre a Consiliului de Administraţie pentru aprobarea situaţiilor financiare anul 2015

Descarcă

Raport de gestiune privind situaţiile financiare anul 2015

Descarcă

Note la situaţiile financiare anul 2015

Descarcă

Raport privind activitatea desfăşurată de Regia Autonomă – Registrul Auto Român în semestrul I 2016

Descarcă

Situaţii financiare an 2015 (bilanţ contabil 2015)

Descarcă

Raportul de activitate al RAR pe anul 2015 şi Programul de activitate propus pentru 2016

Descarcă

Declaraţia privind sprijinirea implementării Strategiei Naţionale Anticorupţie

Detalii

Planul sectorial de acţiune împotriva corupţiei

Descarcă

Raport activitate semestrul I 2015

Descarcă