Transparență

Situaţii financiare an 2017 (bilanţ 2017) – Situaţii Financiare Individuale 31 decembrie 2017 întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară

Descarcă

Raportare contabilă semestrul I 2018

Descarcă

Raport activitate semestrul I 2018

Descarcă

Raport activitate semestrul I 2017

Descarcă

Raport privind activitatea desfăşurată de RAR-RA în anul 2017 şi Programul de activitate propus pentru anul 2018

Descarcă

Raportul non-financiar al RAR-RA an 2017

Descarcă

Note la situaţiile financiare an 2017

Descarcă

Raport de gestiune privind situaţiile financare an 2017

Descarcă

Raport de audit financiar an 2017

Descarcă

Situaţii financiare an 2017 (bilanţ contabil 2017)

Descarcă