Transparență

Raport privind activitatea desfăşurată de RAR-RA în anul 2018 şi Programul de activitate propus pentru anul 2019

Descarcă

Situaţii financiare an 2017 (bilanţ 2017) – Situaţii Financiare Individuale 31 decembrie 2017 întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară

Descarcă

Ghidul de conformare la politica antimită a RAR RA

Descarcă

Plan de integritate pentru implementarea SNA pe perioada 2016-2020 la nivelul RAR-RA 2019

Descarcă

Situaţii financiare an 2016 (bilanţ 2016) – Situaţii Financiare Individuale 31 decembrie 2016 întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară

Descarcă

Raport de audit financiar an 2016

Descarcă

Planul de integritate al Registrului Auto Român pentru imlementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016-2020

Descarcă

Raportare contabilă semestrul I 2018

Descarcă

Raport activitate semestrul I 2018

Descarcă

Raport activitate semestrul I 2017

Descarcă