Transparență

Raportare Contabilă Anuală 2018

Descarcă

Situaţii Financiare Individuale 2018 întocmite conform IFRS

Descarcă

Anexa 1 2018 – Rezultate retratare IFRS, OMF 2488

Descarcă

Raport de gestiune privind situaţiile financiare an 2018

Descarcă

Hotărâre a Consiliului de Administraţie pentru aprobarea situaţiilor financiare anuale 2018

Descarcă

Note la situațiile financiare individuale IFRS 2018

Descarcă

Raport privind activitatea desfăşurată de RAR-RA în anul 2018 şi Programul de activitate propus pentru anul 2019

Descarcă

Situaţii financiare an 2017 (bilanţ 2017) – Situaţii Financiare Individuale 31 decembrie 2017 întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară

Descarcă

Ghidul de conformare la politica antimită a RAR RA

Descarcă