Transparență

Situaţii Financiare an 2016( bilanţ 2016) – Situaţii Financiare Individuale 31 decembrie 2016 – întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară – Neauditate.

Descarcă

Raportare contabilă semestrul I 2017

Descarcă

Planul de integritate al Registrului Auto Român pentru imlementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016-2020

Descarcă

Situaţii financiare an 2016 (bilanţ contabil 2016)

Descarcă

Raport de audit financiar an 2016

Descarcă

Raport de gestiune privind situaţiile financiare anul 2016

Descarcă

Raportul de activitate al RAR pe anul 2016 şi Programul de activitate propus pentru 2017

Descarcă

Codul de Conduită Etică Profesională al angajaţilor din cadrul R.A.R. – R.A.

Descarcă

Raportare contabila semestrul I 2016

Descarcă

Raport de audit financiar an 2015

Descarcă