Compartiment Managementul Calităţii

În condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea într-un domeniu reglementat atât de directivele UE cât şi de Reglementările CEE-ONU, pentru a-şi îmbunătăţi performanţele şi a-şi evalua în mod real potenţialul, RAR a proiectat şi implementat Sistemul de Management al Calităţii conform SR ISO 9001.

Astfel a fost înfiinţat Compartimentul Managementul Calităţii care are următoarele atribuţii:

 • Participă la definirea politicii în domeniul calităţii.
 • Defineşte responsabilitatea, autoritatea şi interdependenţa personalului care conduce, execută şi verifică activităţile procedurate care afectează calitatea.
 • Elaborează manualul şi procedurile Sistemului de Management al Calităţii, conform standardului SR ISO 9001.
 • Implementează şi menţine Sistemul de Management al Calităţii în RAR.
 • Efectuează audituri interne ale calităţii în scopul de a verifica dacă activităţile legate de calitate şi rezultatele obţinute sunt conforme cu reglementările stabilite şi de a determina eficacitatea Sistemului de Management al Calităţii.
 • Raportează directorului general asupra funcţionării sistemului în vederea analizării şi pentru luarea măsurilor în vederea îmbunătăţirii Sistemului de Management al Calităţii.
 • Identifică necesităţile de instruire şi asigură instruirea personalului în domeniul calităţii.

Compartiment Managementul Calităţii

Bucureşti - 010719, sector 1, Calea Griviţei nr. 391A
Coordonate GPS: 44.468488, 26.051998
calitate@rarom.ro

Persoane de contact

 • Dr. Ing. Gianina DINCĂ Şef Compartiment

  • 021 350.82.94
  • Centrală: 021 350.82.91, 021 350.82.89 interior 133
  • RAR Voluntari: 021 350.82.94