Publicare Regulament (UE) 2019/26

Regulamentul (UE) 2019/26 intră în vigoare de la 13 ianuarie 2019

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. JOUE L 8I/10.01.2019 a fost publicat Regulamentul (UE) 2019/26 al Parlamentului European şi al Consiliului din 8 ianuarie 2019 de completare a legislaţiei Uniunii în materie de omologare de tip în ceea ce priveşte retragerea Regatului Unit din Uniune.

Regulamentul (UE) este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.