Publicare Regulamente (UE) 2018/1002, 2018/1003, 2018/985 şi 2018/986

Publicare Regulament de punere în aplicare (UE) 2018/1002
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2018/1002 intră în vigoare de la 24 iulie 2018.

Publicare Regulament de punere în aplicare (UE) 2018/1003
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2018/1003 intră în vigoare de la 24 iulie 2018.

Publicare Regulament delegat (UE) 2018/985
Regulamentul delegat (UE) nr. 2018/985 intră în vigoare de la 21 iulie 2018 şi se aplică conform prevederilor specifice.

Publicare Regulament de punere în aplicare (UE) 2018/986
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2018/986 intră în vigoare de la 7 august 2018 şi se aplică conform prevederilor specifice.

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L180/17.07.2018 a fost publicat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1002 al Comisiei din 16 iulie 2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/1153 pentru clarificarea şi simplificarea procedurii de corelare şi pentru adaptarea acestuia la modificările aduse Regulamentului (UE) 2017/1151.

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L180/17.07.2018 a fost publicat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1003 al Comisiei din 16 iulie 2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/1152 pentru clarificarea şi simplificarea procedurii de corelare şi pentru adaptarea acestuia la modificările aduse Regulamentului (UE) 2017/1151.

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L182/18.07.2018 a fost publicat Regulamentul delegat (UE) 2018/985 al Comisiei din 12 februarie 2018 de completare a Regulamentului (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele de performanţă de mediu şi de performanţă a unităţii de propulsie ale vehiculelor agricole şi forestiere şi ale motoarelor acestora şi de abrogare a Regulamentului delegat (UE) 2015/96 al Comisiei.

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L182/18.07.2018 a fost publicat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/986 al Comisiei din 3 aprilie 2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/504 în ceea ce priveşte adaptarea dispoziţiilor administrative pentru omologarea şi supravegherea pieţei pentru vehicule agricole şi forestiere la valorile limită de emisie din etapa V.

Regulamentele (UE) sunt obligatorii în toate elementele lor şi se aplică direct în toate statele membre.