Publicare Regulamente (UE) 2018/932 şi 2018/956

Publicare Regulament (UE) 2018/932
Regulamentul (UE) nr. 2018/932 intră în vigoare de la 21 iulie 2018.

Publicare Regulament (UE) 2018/956
Regulamentul (UE) nr. 2018/956 intră în vigoare de la 28 iulie 2018 şi se aplică de la 1 ianuarie 2019.

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 165 din 2 iulie 2018 a fost publicat Regulamentul (UE) 2018/932 al Comisiei din 29 iunie 2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 582/2011 în ceea ce priveşte dispoziţiile privind încercarea cu ajutorul sistemelor portabile de măsurare a emisiilor (PEMS) şi cerinţele pentru omologarea de tip a unei game de carburanţi universali.

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 173 din 9 iulie 2018 a fost publicat Regulamentul (UE) 2018/956 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 iunie 2018 privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de CO2 şi a consumului de combustibil al vehiculelor grele noi

Regulamentele (UE) sunt obligatorii în toate elementele lor şi se aplică direct în toate statele membre.