Publicare Regulamente delegate (UE) nr. 2018/828, 2018/829 şi 2018/830

Regulamentele delegate (UE) nr. 2018/828 şi 2018/829 au intrat în vigoare de la 9 iunie 2018.
Regulamentul delegat (UE) nr. 2018/830 intră în vigoare de la 26 iunie 2018.

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 140 din 6 iunie 2018 au fost publicate:
– Regulamentul delegat (UE) 2018/828 al Comisiei din 15 februarie 2018 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/68 în ceea ce priveşte cerinţele referitoare la sistemele de frânare antiblocare, la dispozitivele de înaltă presiune de stocare a energiei şi la racordurile hidraulice de tipul cu o singură conductă
– Regulamentul delegat (UE) 2018/829 al Comisiei din 15 februarie 2018 de modificare şi de rectificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/208 de completare a Regulamentului (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele de siguranţă în funcţionare a vehiculelor pentru omologarea vehiculelor agricole şi forestiere
– Regulamentul delegat (UE) 2018/830 al Comisiei din 9 martie 2018 de modificare a anexei I la Regulamentul (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a Regulamentului delegat (UE) nr. 1322/2014 al Comisiei în ceea ce priveşte adaptarea construcţiei vehiculului şi cerinţele generale pentru omologarea vehiculelor agricole şi forestiere.

Regulamentele (UE) sunt obligatorii în toate elementele lor şi se aplică direct în toate statele membre.