Publicare Regulament (UE) nr. 2018/295

Regulamentul va intra în vigoare de la 19.03.2018

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 56 din 28.02.2018 a fost publicat REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2018/295 AL COMISIEI din 15 decembrie 2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 44/2014 în ceea ce priveşte construcţia vehiculelor şi cerinţele generale şi a Regulamentului delegat (UE) nr. 134/2014 privind cerinţele referitoare la performanţele de mediu şi ale sistemului de propulsie pentru omologarea vehiculelor cu două sau trei roţi şi a cvadriciclurilor.

Regulamentul este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.