Publicare Regulament (UE) nr. 2017/2400

Regulamentul va intra în vigoare de la 17.01.2018

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 349 din 29.12.2017 a fost publicat REGULAMENTUL (UE) 2017/2400 AL COMISIEI din 12 decembrie 2017 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 595/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte determinarea emisiilor de CO2 şi a consumului de combustibil ale vehiculelor grele şi de modificare a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. 582/2011 al Comisiei

Regulamentul este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.