Publicare OMT nr. 1.678/2017

OMT va intra în vigoare la data de 20 mai 2018 *)

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 996 din 15 decembrie 2017 a fost publicat OMT nr. 1.678 din 20 noiembrie 2017 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică – RNTR 1.

Forma consolidată a OMTCT nr. 2.133/2005 va fi pusă la dispoziţie până la data intrării în vigoare, pe acest site, la rubrica: Informaţii utile / Reglementări / 2. Legislaţia naţională din domeniul de activitate al RAR.

*) În conformitate cu art. IV al OMT nr. 1.678/2017, prevederile art. 11, 24-26 şi ale anexei 71, astfel cum au fost modificate, se aplică la 7 zile de la data publicării (de la 21.12.2017); prevederile respective se referă la cerinţele aplicabile la atestarea inspectorilor tehnici.
În conformitate cu art. V al OMT nr. 1.678/2017 sunt exceptate de la aplicarea noilor cerinţe privind atestarea inspectorilor tehnici persoanele care au depus la RAR un dosar complet în vederea atestării până la data intrării în vigoare a noilor cerinţe.