Publicare Regulament (UE) nr. 2017/1576

Regulamentul va intra în vigoare de la 21.09.2017

 

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 239 din 19.09.2017 a fost publicat  Regulamentul delegat (UE) 2017/1576 al Comisiei din 26 iunie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 540/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele sistemului de avertizare acustică al vehiculului pentru omologarea UE de tip

 

 Regulamentul este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.