Publicare Regulamente (UE) nr. 2017/1151, 2017/1152, 2017/1153, 2017/1154 şi 2017/1221.

Regulamentele respective vor intra în vigoare de la 26.07.2017

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 175 din 07.07.2017 a fost publicat Regulamentul (UE) 2017/1151 al Comisiei din 1 iunie 2017 de completare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor, de modificare a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al Comisiei şi a Regulamentului (UE) nr. 1230/2012 al Comisiei şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al Comisiei

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 175 din 07.07.2017 a fost publicat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1152 al Comisiei din 2 iunie 2017 de stabilire a metodologiei de determinare a parametrilor de corelare necesari pentru a reflecta schimbarea procedurii reglementare de testare pentru vehiculele utilitare uşoare şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 293/2012

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 175 din 07.07.2017 a fost publicat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1153 al Comisiei din 2 iunie 2017 de stabilire a metodologiei de determinare a parametrilor de corelare necesari pentru a reflecta schimbarea procedurii reglementare de testare şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1014/2010

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 175 din 07.07.2017 a fost publicat Regulamentul (UE) 2017/1154 al Comisiei din 7 iunie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1151 de completare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor, de modificare a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al Comisiei şi a Regulamentului (UE) nr. 1230/2012 al Comisiei şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 şi a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte emisiile generate în condiţii reale de conducere de vehiculele uşoare pentru pasageri şi de vehiculele uşoare comerciale (Euro 6)

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 174 din 07.07.2017 a fost publicat Regulamentul (UE) 2017/1221 al Comisiei din 22 iunie 2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 în ceea ce priveşte metodologia pentru determinarea emisiilor prin evaporare (încercarea de tipul 4)

Regulamentele respective sunt obligatorii în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.