Publicare OMT nr. 494/2017

OMT va intra în vigoare la data de 1 iulie 2017

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 din 19 mai 2017 a fost publicat OMT nr. 494 din 5 mai 2017 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind omologarea, agrearea şi efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase – RNTR 3, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.134/2005.

Forma consolidată a OMTCT nr. 2.134/2005 va fi pusă la dispoziţie până la data intrării în vigoare pe acest site, la rubrica: Informaţii utile / Reglementări / 2. Legislaţia naţională din domeniul de activitate al RAR.