Publicare Regulament (UE) nr. 2017/686

Regulamentul (UE) nr. 2017/686 va intra în vigoare de la 14.04.2017

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 99 din 12.04.2017 a fost publicat Regulamentul delegat (UE) 2017/686 al Comisiei din 1 februarie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) 2015/96 în ceea ce priveşte cerinţele de performanţă de mediu şi de performanţă a unităţii de propulsie ale vehiculelor agricole şi forestiere.

Regulamentul este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.