Publicare Regulamente (UE) nr. 2017/78 şi 2017/79

Regulamentele (UE) nr. 2017/78 şi 2017/79 vor intra în vigoare de la 05.02.2017 şi se vor aplica de la 31.03.2018

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 12 din 17.01.2017 au fost publicate:

– Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/78 al Comisiei din 15 iulie 2016 de stabilire a unor dispoziţii administrative pentru omologarea CE de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte sistemele eCall bazate pe serviciul 112 instalate la bordul vehiculelor şi a unor condiţii uniforme pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/758 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte protecţia vieţii private şi a datelor utilizatorilor acestor sisteme

– Regulamentul delegat (UE) 2017/79 al Comisiei din 12 septembrie 2016 de stabilire a cerinţelor tehnice detaliate şi a procedurilor de încercare pentru omologarea CE de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte sistemele eCall bazate pe serviciul 112 instalate la bordul vehiculelor, a componentelor şi a unităţilor tehnice separate eCall bazate pe serviciul 112 instalate la bordul vehiculelor, precum şi de completare şi de modificare a Regulamentului (UE) 2015/758 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte derogările şi standardele aplicabile

Regulamentele sunt obligatorii în toate elementele lor şi se aplică direct în toate statele membre.