Declaraţia privind sprijinirea implementării Strategiei Naţionale Anticorupţie

DECLARAŢIE
privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele
şi mecanismul

de monitorizare stabilite în Strategia Naţională Anticorupţie

DIRECTORUL GENERAL AL REGIEI AUTONOME REGISTRUL AUTO ROMÂN,

luând act de aprobarea de către Guvernul României a Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016 – 2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public, recunoscând importanţa obiectivelor Strategiei Naţionale Anticorupţie, precum şi a mecanismul de monitorizare al acesteia,

adoptă prezenta declaraţie prin care

Aderă la valorile, principiile, obiectivele, măsurile şi termenele prevăzute de Strategia Naţională Anticorupţie 2016 – 2020.

Prin formularea prezentei Declaraţii, Directorul General al Registrului Auto Român – R.A. respinge şi condamnă corupţia, în toate formele sale de manifestare şi îşi exprimă angajamentul ferm de a susţine în continuare, prin toate mijloacele legale şi administrative, acţiunile de prevenire şi combatere a corupţiei.

În acest scop reprezentanţii şi angajaţii regiei au obligaţia să ia toate măsurile necesare pentru evitarea situaţiilor de conflict de interese şi incompatibilităţi, au datoria ca în exercitarea atribuţiilor de serviciu să considere interesul public mai presus de orice alt interes şi să respecte valorile fundamentale şi principiile stabilite în Strategia Naţională Anticorupţie.

DIRECTOR GENERAL,
George – Adrian DINCĂ

26.10.2016