Publicare OMT/OMAI nr. 1.241/168/2016

OMT va intra în vigoare la data de 1 noiembrie 2016

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 31 octombrie 2016 a fost publicat OMT/OMAI nr. 1.241 din 10 octombrie 2016 / 168 din 28 octombrie 2016 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor rutiere – RNTR 11, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 510/230/2007

Forma consolidată a OMT/OMIRA nr. 510/230/2007 este disponibilă pe acest site, la rubrica: Informaţii utile / Reglementări / 2. Legislaţia naţională din domeniul de activitate al RAR.