Publicare Regulament (UE) nr. 2016/1788

Regulamentul (UE) nr. 2016/1788 intră în vigoare de la 14.10.2016

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 277 din 13.10.2016 a fost publicat Regulamentul delegat (UE) 2016/1788 al Comisiei din 14 iulie 2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte lista de cerinţe pentru omologarea UE de tip a vehiculelor şi de modificare şi de rectificare a Regulamentelor delegate (UE) nr. 1322/2014, (UE) 2015/96, (UE) 2015/68 şi (UE) 2015/208 ale Comisiei în ceea ce priveşte construcţia vehiculelor şi cerinţele generale, cerinţele de mediu şi de performanţă a unităţii de propulsie, cerinţele privind frânarea vehiculelor şi cerinţele privind siguranţa funcţională a vehiculelor.

Regulamentul este obligatoriu în toate elementele lui şi se aplică direct în toate statele membre.