Publicare Regulament (UE) nr. 2016/1718

Regulamentul (UE) nr. 2016/1718 intră în vigoare de la 16.10.2016 (anexa II, cu excepţia pct. 8, se aplică noilor tipuri de vehicule începând cu 1 ianuarie 2017)

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 259 din 27.09.2016 a fost publicat Regulamentul (UE) 2016/1718 al Comisiei din 20 septembrie 2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 582/2011 în ceea ce priveşte emisiile provenite de la vehicule grele cu privire la dispoziţiile privind testarea cu ajutorul sistemelor portabile de măsurare a emisiilor (PEMS) şi procedura de testare a durabilităţii dispozitivelor de schimb pentru controlul poluării.

Regulamentul este obligatoriu în toate elementele lui şi se aplică direct în toate statele membre.