Ing. Gabriel Florentin TUDORACHE

Curriculum Vitae
Informaţii personale
Nume / Prenume
Tudorache Florentin Gabriel
Adresa
Bucureşti (România)
Telefon
021 350.82.83
E-mail
gabriel.tudorache@rarom.ro
Naţionalitate
Română
Data naşterii
08/11/1967
Experienţa profesională
Perioada
August 1992 – prezent
Funcţii şi
posturi ocupate
aprilie 2014 – prezent
– Director Adjunct Cercetare-Dezvoltare

iunie 2009 – prezent
– Şef reprezentanţă Bucureşti-Voluntari

octombrie 2002 – iunie 2009
– Specialist RAR – Omologări Individuale Artizanale

mai 2001 – octombrie 2002
– Adjunct Şef Reprezentanţă Bucureşti-Voluntari

august 1992 – mai 2001
– Specialist RAR – Omologări Individuale Artizanale

Activităţi şi
responsabilităţi
principale

– organizează şi coordonează întreaga activitate a reprezentanţei RAR;
– verifică activitatea subordonaţilor săi.

Numele şi adresa
angajatorului
Registrul Auto Român R.A.
Calea Griviţei 391 A, sector 1, Bucureşti, 010719
Bucureşti (România)
Tipul activităţii
sau sectorul
de activitate
Organismul tehnic de specialitate desemnat de Ministerul Transporturilor ca autoritate competentă în domeniul vehiculelor rutiere, siguranţei rutiere, protecţiei mediului înconjurător şi asigurării calităţii.
Educaţie şi formare
Perioada
1987 – 1992
Calificarea/
diploma obţinută
Inginer
Profil: mecanic
Specializarea autovehicule rutiere
Disciplinele principale
studiate/competenţele
profesionale dobândite
– încercarea autovehiculelor
– construcţia şi calculul motoarelor cu ardere internă pentru autovehicule rutiere
– dinamica autovehiculelor
– construcţia şi calculul autovehiculelor
– fabricarea şi repararea industrială a auto
– echipamente şi tehnici de diagnosticare a autovehiculelor
– fiabilitatea şi mentenanţa autovehiculelor
Numele şi tipul
instituţiei de învăţământ/
furnizorului de formare
Institutul Politehnic Bucureşti – Facultatea de Transporturi
Bucureşti (România)
Nivelul în clasificarea
naţională sau
internaţională
ISCED 5
Perioada
2001 – 2002
Calificarea/
diploma obţinută
Master; Management financiar şi pieţe de capital
Disciplinele principale
studiate/competenţele
profesionale dobândite
– pieţe financiare şi tranzacţii bursiere
– finanţe internaţionale
– marketing
– management strategic
– evaluarea, selecţia şi finanţarea investiţiilor
– analiza investiţională şi managementul portofoliului
– relaţii publice şi comunicare
– managementul sistemelor informaţionale
Numele şi tipul
instituţiei de învăţământ/
furnizorului de formare
Academia de Studii Economice – Facultatea Asigurări Bănci şi Burse de Valori
Nivelul în clasificarea
naţională sau
internaţională
ISCDE 6
Aptitudini şi competenţe personale
Limba maternă
Română
Limbi străine cunoscute
Engleză
Autoevaluare
Înţelegere
Ascultare
C1 – Nivel autonom
Citire
B2 – Nivel avansat
Vorbire
Participare
la conversaţie
B2 – Nivel avansat
Discurs oral
B2 – Nivel avansat
Scriere B1 – Nivel de bază
Franceză
Autoevaluare
Înţelegere
Ascultare
A2 – Nivel intermediar
Citire
A1 – Nivel intermediar
Vorbire
Participare
la conversaţie
A1 – Nivel intermediar
Discurs oral
A1 – Nivel intermediar
Scriere A1 – Nivel intermediar
Competenţe şi
abilităţi sociale
Spirit de echipă: din facultate am căpătat experienţa muncii în echipă prin participarea la activităţi de proiecte practice
Competenţe şi
aptitudini organizatorice
În prezent sunt responsabilul unei echipe compuse din 103 persoane care se ocupă cu omologarea şi verificarea autovehiculelor rutiere
Competenţe şi
aptitudini tehnice
Identificarea defectelor autovehiculelor rutiere şi repararea lor
Competenţe şi
aptitudini de
utilizare a
calculatorului

Bună utilizare a pachetului Windows Office
Permis de conducere
B, C, E, D1
Hobby-uri
– grădinaritul; schiul